KAUBA TAGASTAMINE, LEPINGUST TAGANEMINE JA TAGASIMAKSED

 

1.Kliendil on õigus põhjust esitamata lepingust taganeda 14 kalendripäeva jooksul alates kauba kättesaamisest.

2.Kauba tagastamiseks peab klient täitma lepingust taganemise avalduse ning edastama selle klienditeeninduse kaudu või koos kaubaga Andrily OÜ-le. 

Taganemisavalduse vorm saadetakse kliendile e-mailile peale tagastamise soovi esitamist.

https://www.riigiteataja.ee/aktilisa/1030/1201/4001/JM_m41_lisa1.pdf

Käesolevaga taganen/taganeme Müügilepingust, mille leiab ka digitaalselt kujul internetiaadressilt: https://andrily.eu/tagastusankeet.

3.Klient on kohustatud taganemisõiguse kasutamisel tagastama kauba müüjale hiljemalt 14 päeva jooksul arvates taganemisavalduse esitamisest.

4. Tagastamisega seotud otsesed kulud kannab klient.

5. Tagastatav kaup tuleb saata Kohila Konsumi pakiautomaati (Omniva, Smartpost), tel.nr. +37253463348, saaja Andrily OÜ.

6. Tagastatav kaup peab olema kasutamata ja rikkumata. Klient vastutab kaubaga tutvumisel kauba väärtuse vähenemise eest, kui ta on kaupa kasutanud muul viisil, kui on vaja asja olemuses, omadustes ja toimimises veendumiseks. Kui Klient soovib vältida väärtuse vähenemise hüvitamist, tuleb asja kasutada ja proovida nii, nagu seda on võimalik teha tavakaupluses ning asi tuleb tagastada originaalpakendis ja esialgses komplektsuses. Kui tarbija kasutab asja rohkem, kui on vaja asja olemuses ja toimimises veendumiseks või ei tagasta asja originaalpakendis ja esialgses komplektsuses või kasutab asja muul ebasobival viisil, vastutab tarbija asja väärtuse vähenemise eest. Kaupadele, mida oma olemuse tõttu ei saa tagastada (nt näomaskid, aluspesu, ujumis- ja päevitusriided, sukad-sokid, avatud pakendiga kosmeetika, parfüümid, hügieenitooted, tekid ja padjad) 14-päevane taganemisõigus ei kehti kui kaup ei ole oma originaal pakendis.

7.Juhul, kui klient on tehingust taganenud, tagastab müüja kliendile ostusumma viivitamata, kuid mitte hiljem kui 14 kalendripäeva jooksul taganemisavalduse ja kauba jõudmisest müüjale. Tagasimakse tehakse samale arvelduskontole, millelt ostu eest tasuti.

8.Juhul, kui klient on tagastatavat kaupa rikkunud või kahjustanud tahtlikult või hooletuse tõttu, on müüjal õigus keelduda kauba tagasi võtmisest või nõuda tekitatud kahju hüvitamist.

9.Juriidilistele isikutele antud 14 päevane tagastus õigus ei kehti, v.a juhul, kui toode on defekte.

 

PRETENSIOONIDE ESITAMINE JA VASTUTUS

 

1.Müüja vastutab ostetud kaubal ilmneva mittevastavuse eest 2 aasta jooksul alates kauba kliendile üleandmisest. Tarbijale kauba müümise korral eeldatakse, et 6 kuu jooksul kauba kliendile üleandmise päevast ilmnenud lepingutingimustele mittevastavus oli olemas asja üleandmise ajal, kui selline eeldus ei ole vastuolus asja või puuduse olemusega. Klient kohustub müüjat teavitama kauba mittevastavusest hiljemalt 2 kuu jooksul selle avastamisest ehk esitama pretensiooni.

2.Kliendil tuleb esitada pretensioon e-posti teel aadressile info@andrily.eu. Pretensioonis tuleb märkida kliendi nimi ja kontaktandmed, pretensiooni esitamise kuupäev, kaubal ilmnenud puudus ja esitatava nõude sisu ning lisada ostu tõendav dokument.

3.Müüja ei vastuta tellimuse täitmisel kliendi poolt esitatud ebakorrektsetest andmetest tekkiva kahju või mis tahes muude tagajärgede eest, sealhulgas kohaletoimetamise viivituse eest, kui see on tingitud asjaoludest, mida müüjal ei olnud võimalik mõjutada.

4.Müüja ei vastuta tellitud kauba mittesihipärasest kasutamisest tekkinud kahjude eest.

5.Kokkuleppe mittesaavutamisel on kliendil õigus pöörduda Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ameti Tarbijavaidluste Komisjoni poole ((Endla 10A, 10122 Tallinn; telefon 6201 707; e-post avaldus@komisjon.ee; veebileht https://komisjon.ee/et/) vaidluse kohtuväliseks lahendamiseks või Tartu Maakohtusse.